หลักคำสอนทางสถาปัตยกรรมฮินดูโบราณ

ในช่วงจักรวรรดิโมกุลอำพันซิตี้ซึ่งตั้งอยู่ในภูเขาใกล้กับชัยปุระทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงและที่อยู่อาศัยของราชวงศ์ แต่ความแห้งแล้งที่ต่อเนื่องของแอมเบอร์นำผู้ปกครองไปลาดตระเวนหาที่ดินผืนใหม่พร้อมวางแผนที่จะย้ายเมืองหลวงนั่นคือสิ่งที่ชัยปุระเข้ามา แม้ว่ามันจะไม่ธรรมดาในเวลาที่จะสร้างบนพื้นที่ราบ แต่พื้นที่ก็เป็นยุทธศาสตร์ในหลายระดับ

อย่างแรกภูเขาที่ล้อมรอบจะให้ทั้งการป้องกันและน้ำนอกจากนี้สถานที่จะสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับการค้าและการค้าที่มีกำไร เพื่อพัฒนาแผนอึ๊งซิงห์ได้ศึกษาเมืองในยุโรปรวบรวมแผนที่จากทั่วทุกมุมโลกและเกณฑ์สถาปนิกชาวอินเดีย Vidyadhar Bhattacharya ซึ่งเป็นหัวหน้าสถาปนิกคนสำคัญ ทั้งคู่พัฒนาพิมพ์เขียวที่เข้มงวดสำหรับชัยปุระและใช้การออกแบบแบบกริดของเมืองตาม Vastu Shastra ซึ่งเป็นหลักคำสอนทางสถาปัตยกรรมฮินดูโบราณ