คิมจองอึนเพิ่มขีดความสามารถป้องกันประเทศอ้างป้องกันนิวเคลียร์สหรัฐฯ

ผู้นำสูงสุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือ เรียกร้องเจ้าหน้าที่รัฐและนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายป้องกันประเทศ เร่งทำงานเพื่อหนุนขีดความสามารถในการป้องกันประเทศคิมจองอึนกล่าว ณ การประชุมเต็มคณะ ครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเกาหลีชุดที่ 7 ในกรุงเปียงยางว่าประเทศควรมีระบบแจ้งเตือนที่เชื่อถือได้

เพื่อยับยั้งภัยคุกคามนิวเคลียร์อันทรงพลังจากสหรัฐฯ และรับประกันความปลอดภัยระยะยาวขอบเขตและระดับการสนับสนุนการยับยั้งของเราจะได้รับการประสานงานอย่างเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับทัศนคติของสหรัฐฯ ที่มีต่อเกาหลีเหนือในอนาคตคิมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐและนักวิทยาศาสตร์ร่วมแรงแข็งขันในงานอันทรงเกียรติที่จะสนับสนุนความสามารถในการป้องกันประเทศทุกวิถีทาง พร้อมด้วยความจงรักภักดีอันแน่วแน่ต่อพรรคฯ และการปฏิวัติ